0904 456 054

Bệnh viện Hòa Thành - Tây Ninh

Sản phẩm Hòa Phát cung cấp: Tủ MSB, tủ DB; Thiết bị chiếu sáng; Quạt điện các loại